• Kirjailija,  Kirjoittaminen

    Lumina – kirjan syntyminen

    Reilu kymmenen vuotta sitten aloin kiinnostumaan enemmissä määrin esihistoriastamme ja muinaisesta kansanperinteestämme. Halusin tietää mihin olimme uskoneet ennen kuin kristinusko tuli Suomeen. Olin edellisessä kirjassani tutustunut syvemmin isoäitini karjalaisiin sukujuuriin ja ymmärsin, että meillä oli paljon parantajia suvussa. Lisäksi suistamolaisilla oli syvät perinteet runonlaulannassa ja Kalevala oli tietenkin aina innostanut minua. Savossa syntyneenä kansanperinteet ovat myös olleet aina elämässäni luonnollisena tavalla mukana. Olen oppinut ymmärtämään isovanhemmilta perittyjä uskomuksia ja alueelta kerättyä vahvaa loitsurunous- ja uskomusperinnettä.  Kirjoituksiini olen saanut vaikutteita laajasti muidenkin alueiden perinteistä, mutta olen pyrkinyt rajaamaan nämä käsitykseen pohjoisesta (nordic) eli puhuessani pohjoisesta tarkoitan pohjoismaista ja aikoinaan Suomen alueella asuneita ihmisiä ja heidän perinteitään. Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet…